DE OPRICHTING

Bij de opening van het nieuwe filatelistisch jaar 1968 / 1969 neemt Robert, als nieuwe afgevaardigde beheerder bij de K.L.B.P. onverwacht het initiatief om de Oost-Vlaamse kringen uit te nodigen op een vergadering in Aalst.

Plaats van het gebeuren is het lokaal van Philatelia Alosta, jeugdbibliotheek in de Kattestraat te Aalst, op zondag 8 september 1968 te 9u30.

Op de dagorde staan voornamelijk dezelfde punten als deze van de uitnodiging die door beide initiatiefnemers werd verstuurd begin 1968.

 

Op de oproep reageren volgende kringen, vertegenwoordigd door:

Kring Vertegenwoordigers

Het Damberd – Gent A. Bracke (voorzitter)

Het Land van Waas – Sint Niklaas L. De Clercq (voorzitter)

F. Huysmans (secretaris)

J. Cocquet en M. Van Vlaenderen (leden)

Lokerse Postzegelkring – Lokeren O. Baeyens , J. Vertonghen, H. Schatteman en A. D’hondt

Marcophil – Voorde P. Wattez, J. De Bosschere, Van Moorter

of Van den Noorgate

Onder Ons – Ledeberg Couvreur (ondervoorzitter)

Spittael (secretaris)

Philatelia Alosta – Aalst R. Van den Berghe, D. De Zitter,

E. Hooghuys, M. Schockaert en W. De Doncker

Philatelia Ternat – Ternat M. Hijbrechts, G. De Vos en L. Vierendeels

S.R.G.T. – Gent J. Paton

 

Op deze memorabele dag wordt beslist Oost-Phila op te richten.

Er wordt voorgesteld een voorlopig bestuur samen te stellen, een algemene vergadering bijeen te roepen, statuten en reglementen op te stellen. Men geeft elkaar rendez-vous te Gent op 28 september 1968.

 

Op 28 september 1968 zijn in Gent aanwezig:

N. Chauvin (Sint-Joris – Sleidinge) voorgesteld als voorzitter.

J. De Bosschere (Marcophil – Voorde) voorgesteld als provinciaal afgevaardigde.

J. Paton (S.R.G.T. – Gent) voorgesteld als provinciaal afgevaardigde.

R. Van den Berghe (Philatelia Alosta – Aalst) als beheerder van de K.L.B.P.

 

Op deze vergadering worden volgende zaken afgesproken:

  • M. Schockaert van Philatelia Alosta zal voorgedragen worden als secretaris.
  • alleen kringen aangesloten bij de K.L.B.P. kunnen deel uitmaken van Oost-Phila.
  • de algemene vergadering, met bestuursherkiezing, zal plaats hebben op de “Dag van de Postzegel”. Deze hoogdag van de filatelie zal een congres- of studiedag zijn met een tentoonstelling voor en door de aangesloten kringen.

 

Men constateert dat reeds 15 kringen zijn aangesloten.