HET PRILLE BEGIN

 

Op 12 oktober 1968 gaat de eerste Oost-Phila vergadering door in het clublokaal van de postzegelkring “Onder Ons” te Ledeberg.

 

 

Volgende punten zijn op deze vergadering besproken :

 

 • Mileine Schockaert wordt aangesteld als secretaris.

 

 • Robert Van den Berghe, die een schenking van 500 frank deed, wordt benoemd als

erevoorzitter-stichter.

 

 • het definitief bestuur zal gekozen worden tijdens de vergadering op de

“Dag van de Postzegel” die doorgaat in Lokeren, april volgend jaar.

 

 • om de startkosten van de nieuwe vereniging te verlichten, wordt van elke aangesloten

kring een bijdrage van 50 frank gevraagd: deze is niet de jaarlijkse bijdrage.

 

 • de verslagen van de Oost-Phila vergaderingen mogen door de kringen opgenomen worden in hun respectievelijke clubbladen.

 

 • “Het Land van Waas” nodigt alle aanwezigen uit op de openingsreceptie van haar

tentoonstelling, waarop Nestor Chauvin een toespraak zal houden.

 

 • volgende bijeenkomst in Lokeren, half november.

 

De tweede Oost-Phila vergadering in de receptiezaal van de academie van Lokeren gaat door op 17 november 1968.

 

Zijn als kringen op deze vergadering vertegenwoordigd:

 

Dendria - Erembodegem, Lokerse Postzegelkring - Lokeren, Land van Waas - Sint Niklaas, Sint-Joris - Sleidinge, S.R.G.T. - Gent en Marcophil - Voorde.

 

Te onthouden punten van deze vergadering zijn:

 

 • aan de kringen wordt gevraagd op de K.L.B.P. verkiezingen van zondag 24 november de kandidaturen te steunen van Van den Berghe, als vertegenwoordiger van Oost-Vlaanderen, en van Ferrier en Planquaert.

 

 • O. Baeyens belicht de plannen voor het inrichten van “De Dag van de Postzegel” van april 1969. Hij doet hierbij een oproep naar alle kringen om minstens één kader te vullen.

 

 • tussen de kringen kunnen ruilboekjes uitgewisseld worden.

 

 • een ontwerp van reglement van inwendige orde wordt uitgedeeld.

 

Op de derde vergadering, op 12 januari 1969, in het lokaal van de S.R.G.T. op het Van Arte-veldeplein te Gent, noteren we als voornaamste punten:

 

 • de goedkeuring van het huishoudelijk reglement.

 

 • een voorstel naar de K.L.B.P. om elke twee jaar een provinciale tentoonstelling in te richten.

 

 • de definitieve start van de provinciale ruildienst voor ruilboekjes.

 

 

De vierde vergadering, op 23 maart 1969, in Lokeren, staat in het teken van de organisatie van de eerste provinciale “Dag van de Postzegel”. O. Baeyens bespreekt de organisatie :

 

 • Plaats van gebeuren : zaal Centrum – Lokeren op 13 en 14 april 1969.

 

 • Op vrijdagavond vooropening.

 

 • Verdere activiteiten : ontvangst op het stadhuis, gulden boek en erewijn.

 

 • Op zondag in de voormiddag een congres, gevolgd door een middagmaal aan de democratische prijs van 150 frank (alles inbegrepen).

 

De eerste jaarlijkse algemene vergadering gaat op 13 april 1969 zoals gepland door te Lokeren, ter gelegenheid van de “Dag van de Postzegel”.

In de feestzaal “Het Volk” noteren we om 10u de aanstelling van het voorlopig bestuur, dat bestaat uit :

 

 • N. Chauvin (Sint Joris – Sleidinge) voorzitter
 • J. Paton (S.R.G.T. – Gent) 1° afgevaardigde bij de K.L.B.P.
 • J. De Bosschere (Marcophil – Voorde) 2° afgevaardigde bij de K.L.B.P.
 • M. Schockaert (Philatelia Alosta – Aalst) secretaris

 

 

Hiermee loopt het eerste filatelistisch seizoen 1968 / 1969 van de jonge vereniging Oost-Phila ten einde. Oost-Vlaanderen is een vereniging rijker.

 

 

Het tweede filatelistisch jaar (1969/1970) behandelen wij nog in deze rubriek omdat voor de jonge vereniging hier en daar donkere wolken haar bestaan bedreigen.

 

Gelukkig voor ons blijkt dat ook toen in haar jong bestaan filatelisten de nodige moed en voldoende gezond verstand gebruikten om ons vandaag toe te laten het dertigjarig bestaan van Oost-Phila te vieren. We zetten de voornaamste feiten op een rij.

 

5 oktober 1969 : vergadering in Hotel Avia, Sint Pietersplein te Gent :

 

 • M. Schockaert geeft haar ontslag als secretaris : ze wordt opgevolgd door U. Van den Broeke (Lokerse Postzegelkring – Lokeren).

 

 • de volgende “Dag van de Postzegel” zal ingericht worden door Kring Sint Joris van en te Sleidinge.

 

 • J. Cocquet (Het Land van Waas – Sint Niklaas) stelt voor om een maandelijks tijdschrift uit te geven.

 

 • de ruildienst wordt verzekerd door D. De Zitter (Fila Aalst – Aalst).

 

 • de provinciale filatelistische verdienste wordt toegekend aan R. Van den Berghe.

 

 • op de IX° nationale tentoonstelling onderscheiden twee Oost-Vlamingen zich, beiden lid van Het Land van Waas – Sint Niklaas :

 

 • L. De Clercq behaalt goud en de “Grote prijs van de Jury” (95 %) met “Deboursé-stempels van België”

 

 • F. Huysmans krijgt verguld zilver met “Voorlopers van Rusland en de veldtocht van Napoleon”.

 

6 december 1969 : vergadering in “Hotel Den IJzer”, Vlaanderenstraat te Gent :

 

 • bespreking van “De Dag van de Postzegel” in Sleidinge. Voorzitter Chauvin stelt dat de helft van de kaders ter beschikking staat van de andere kringen uit de provincie.

 

 • het uitgeven van een maandelijks tijdschrift zou 0,50 frank per blad kosten.

 

 • de hervorming van de statuten van de K.L.B.P. wordt toegelicht door R. Van den Berghe en J. Paton, beiden lid van de betrokken commissie.

 

14 februari 1970 : vergadering in “Hotel Den IJzer” te Gent :

 

 • er wordt besloten een tweemaandelijks tijdschrift uit te geven. De redactie wordt gevormd door O. Baeyens (Lokerse Postzegelkring – Lokeren), J. Cocquet (Het Land van Waas–Sint-Niklaas) en De Kesel (? – Gent).

 • Het eerste nummer zal op 20 maart 1970 verschijnen en er zullen vijf nummers per jaar zijn.

 

 • R. Reynaerts (S.R.G.T. – Gent) wordt tweede afgevaaardigde bij de K.L.B.P. ter vervanging van J. De Bosschere.

 

12 april 1970 : vergadering in “Sanderushuis” te Sleidinge :

 

De tweede algemene vergadering heeft hier plaats. Zoals gepland, wordt ook het bestuur

verkozen. De verkiezing gebeurt echter volgens een nieuwe formule, waarbij jaarlijks zes

leden worden verkozen.

 

Het nieuw bestuur ziet er als volgt uit:

 

 • Voorzitter James Paton (S.R.G.T. – Gent)

 

 • 1° afgevaardigde K.L.B.P. René Reynaerts (S.R.G.T. – Gent)

 

 • 2° afgevaardigde K.L.B.P.

en ondervoorzitter Nestor Chauvin (Sint Joris – Sleidinge)

 

 • Ruilmeester Denis De Zitter (Fila Aalst – Aalst)

 

 • Secretaris Urbain Van Den Broeck (Lokerse Postzegelkring – Lokeren)

 

 • Archivaris Willy De Doncker (Fila Aalst – Aalst).

 

Ontgoocheld neemt Nestor Chauvin onmiddellijk ontslag uit Oost-Phila. De vrijgekomen plaats van 2° afgevaardigde / ondervoorzitter wordt ingenomen door Georges Schollaert (Dendria – Erembodegem).

 

28 mei 1970 : In het “Landhuis” te Aalst worden op de bestuursvergadering volgende punten be- handeld, met het oog op het volgend filatelistisch jaar :

 

 • de standregels worden besproken.

 

 • een eerste provinciale tentoonstelling wordt gepland.

 

 • de eerste filatelistische wedstrijd wordt op touw gezet.

 

Het tweede filatelistisch seizoen (1969 / 1970) zit erop. De eerste crisis werd opgelost. Oost-Phila begint stilaan een georganiseerde vereniging te worden met een eigen tijdschrift, een eigen ruildienst en eigen statuten.