LvW Info 87

 

 

 

LvW - Info 87 - Pakketkaarten Nederland-Zwitserland

 

05.10.2011

 

 

Goede vriend Adam,

 

Dit is een prachtig bulletijn. Van Haarlem verstuurd voor de normale weg via België. Daar deze grens door de bezetter afgesloten werd, was dat slechts mogelijk tot Roosendaal. Daar wist men gezien de omstandigheden hoe het best en veiligst verder moest.

 

Het is de Nederlandse Dienst van "Invoerrechten en Accijns" die de dan mogelijke "verzendingsweg" bepaalde met het stempeltje DIEPPE;

 

Zoals de vele briefwisseling tussen Nederland en Frankrijk die via Folkestone of London gestuurd is volgde dit pakket dezelfde weg. Wellicht werd Dieppe aangeduid daar dit op dat moment van de oorlog een veilige haven was.

 

Dan met de ambulant van Dieppe naar Parijs, voor de postpakketten sorteerstation "Paris Nord / Colis Postaux / Arriv. / 26.5.16". Van daar met de ambulants van Parijs naar Genève, waar aankomst bij het douanekantoor op 3.6.16.

 

Prachtig !

 

Nu, je schrijft : Tarief, per pakket van 1 tot 3 kg. 1,30 gulden over Frankrijk.

 

Staat in het tarief werkelijk "over Frankrijk" of is er geen reisweg bepaald voor die 1,30 gulden ?

 

Voor zover ik weet zijn de belgische tarieven bepalend voor het land van bestemming, en niet voor de te volgen reisweg over land en zee.

 

Ik verwacht dat je op deze manier nog meer plezier aan je postpakketstukken beleeft.

 

Hierbij voeg ik een scan van een brief van Ste Adresse naar Utrecht in 1917 via London. De omgekeerde richting van je pakket. Ste Adresse en Dieppe liggen in hetzelfde departement Seine Inférieure.

 

Hartelijke groeten,

 

Leo