REGLEMENT WISSELBEKER OOST-PHILA 2017

________________________________________________________________________

 

 

 

Art. 1. : De wisselbeker wordt jaarlijks toegekend.

 

Art. 2. : De wisselbeker is verbonden aan een prijskamp.

 

Art. 3. : Het onderwerp van de prijskamp wordt bepaald door een algemene ledenvergadering.

 

Art. 4. : De postzegelkringen, in regel met hun bijdrage bij Oost-Phila, kunnen deelnemen aan deze prijskamp.

 

Art. 5. : De wisselbeker wordt toegekend aan de vereniging met de drie best geplaatste deelnemers en bij ex-aequo de vier best geplaatste, enz....

 

Art. 6. : De vereniging welke in een tijdspanne van vijf jaar driemaal de wisselbeker wint, wordt definitief houder van deze wisselbeker.

 

Art. 7. : Slechts één persoonlijke deelname is toegelaten en de juryleden zullen niet aan de wedstrijd deelnemen.

 

Art. 8. : De jury zal voor elke wisselbeker bestaan uit twee door het Oost-Phila bestuur aangeduide juryleden en een persoon aan te duiden door de klub die de manifestatie organiseert waar de inzendingen ten toon gesteld worden.

 

Art. 9. : Als secretaris van de jury zal de filatelistische coördinator van Oost-Phila fungeren en hij zal op voorhand de foutieve stukken van jureren weerhouden.

 

Art. 10. : De prijskamp voor het jaar 2017.

 

10.1. Algemeen.

 

10.1.1. De inzending moet op een ter beschikking gesteld formulier ge-schieden.

 

10.1.2 Met het oog op de jurering wordt slechts één postwaardestuk in optimale staat gevraagd en worden maximaal vijf inzendingen per kring aanvaard.

 

10.1.3. DE DEELNEMER ZAL HET POSTWAARDESTUK MET TWEE KRISTALSTROKEN, OVER DE VOLLE LENGTE VAN BOVEN EN ONDERKANT VAN HET POSTWAARDESTUK, OP HET FORMULIER BEVESTIGEN.

(niet-conforme inzendingen uitgesloten zullen worden!)

 

10.1.4. Op de rugzijde van het formulier wordt enkel een nummer ver- meld; dit nummer met de naam van de deelnemer en deze van de vereniging wordt vermeld op een bijkomend blad.

 

10.1.5. Aan elke inzending zal een fotocopie ervan toegevoegd worden, met vermelding van het nummer van het formulier.

 

10.2. Onderwerp.

 

10.2.1. Het gevraagde is een Belgisch postwaardestuk “Bericht van adresverandering” (één of meertalig), met opgedrukte postzegel- afdruk “Heraldieke Leeuw”, zonder bijfrankering en centraal afge- stempeld met een ronde handdatumstempel (geen mechanische, noch bijzondere datumstempel !) van een Belgisch postkantoor.

 

10.2.4. De inzendingen moeten in het bezit zijn (of overgemaakt per post- zending met datumstempel) vóór 1 september 2017 van de heer Luc Van Bogaert, Veldstraat 75 B te 9220 Hamme.

 

10.2.5. De bekendmaking van de volledige uitslag, de uitreiking van de wisselbeker en de prijs aan de eerst geklasseerde deelnemer zullen plaats hebben tijdens een filatelistische manifestatie ingericht door Phila Club Wachtebeke in het Cultureel Centrum, Dr. Jules Persynplein 6 te 9185 Wachtebeke op zaterdag 4 november 2017.

 

10.2.6. De inzendingen zullen terugbezorgd worden aan de afgevaardigde van de kring tijdens de algemene ledenvergadering van Oost- Phila op 16 december 2017.

 

10.3. Beoordeling

 

10.3.1. Postwaardestuk: staat en frisheid: 20 ptn

10.3.2. Afstempeling:

 

centrage 20 ptn

stand 20 ptn

leesbaarheid 20 ptn

zuiverheid 20 ptn

_______________________________________

Totaal : 100 ptn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Oost-Phila.